ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ ที่มีการให้คำรับรองแล้ว เมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่แห่งใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงใหม่ พ.ศ.2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ ที่มีการให้คำรับรองแล้ว เมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่แห่งใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงใหม่ พ.ศ.2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/131976.
View online Resources