ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ (โปรดเกล้า ฯ นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์ ข้าราชการอัยการตำแหน่งรองอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ (โปรดเกล้า ฯ นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์ ข้าราชการอัยการตำแหน่งรองอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/257871.
View online Resources