โฆษกสาร ฉบับที่ 17 (16 ก.ย. 2556)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานด้านโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2013). โฆษกสาร ฉบับที่ 17 (16 ก.ย. 2556). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/354034.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล