พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนตะเสะ ในท้องที่ตำบลตะเสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1952). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนตะเสะ ในท้องที่ตำบลตะเสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27263.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล