ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ [มูลนิธิกำแพงเพชรพิทยาคมเพื่อการพัฒนาการศึกษา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ [มูลนิธิกำแพงเพชรพิทยาคมเพื่อการพัฒนาการศึกษา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/584434.
View online Resources