พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัด ใหม่หญ้าไทร ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ในท้องที่ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของวัด ใหม่หญ้าไทร ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34634.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล