ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักสูตรการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุโทรศัพท์ประเภทจำกัดประจำเรือ (RADIOTELEPHONE OPERATOR]S RESTRICTED CERTIFICATE)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง หลักสูตรการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุโทรศัพท์ประเภทจำกัดประจำเรือ (RADIOTELEPHONE OPERATOR]S RESTRICTED CERTIFICATE). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225278.
View online Resources