รายงานสรุปผลการเดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านแรงงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2552 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). รายงานสรุปผลการเดินทางศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านแรงงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2552 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78065.
View online Resources