การป้องกันพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทย มิให้มัวหมองและถูกบ่อนทำลายจากกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันตั้งพุทธศาสนสถานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). การป้องกันพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทย มิให้มัวหมองและถูกบ่อนทำลายจากกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันตั้งพุทธศาสนสถานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/46723.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล