ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)และเครื่องฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle)ของธนาคารออมสิน เพื่อรองรับบัตรสินเชื่อเงินติดล้อ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)และเครื่องฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM Recycle)ของธนาคารออมสิน เพื่อรองรับบัตรสินเชื่อเงินติดล้อ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/566736.
View online Resources