ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548 [สมาคมประเมินมูลค่าทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2548 [สมาคมประเมินมูลค่าทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/192915.
View online Resources