กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 228 ร. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ทันสมัยสอดคล้องกับนานาชาติ [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 228 ร. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ทันสมัยสอดคล้องกับนานาชาติ [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/581463.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล