ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 2/2563 การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานระดับกลางแพนดอร่า]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 2/2563 การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานพนักงานระดับกลางแพนดอร่า]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/560107.
View online Resources