พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี - ตราด ตอนอำเภอสัตหีบ - บ้าน กม.10 พ.ศ. 2528

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1985). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 สายกรุงเทพฯ - ชลบุรี - ตราด ตอนอำเภอสัตหีบ - บ้าน กม.10 พ.ศ. 2528. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30692.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล