ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา วัดอนุมัติวงศ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา วัดอนุมัติวงศ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266404.
View online Resources