พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งไทรทอง ตำบลลำทับ และตำบลดินแดง กิ่งอำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลทุ่งไทรทอง ตำบลลำทับ และตำบลดินแดง กิ่งอำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32220.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล