พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าห้วยขาแข้ง ในท้องที่ตำบลระบำ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลทองหลาง กิ่งอำเภอห้วยคต อำเภอบ้านไร่ และตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2529

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). พระราชกฤษฎีกาขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าห้วยขาแข้ง ในท้องที่ตำบลระบำ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก ตำบลทองหลาง กิ่งอำเภอห้วยคต อำเภอบ้านไร่ และตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2529. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30831.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล