ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 12/2557 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้าสลากคนพิการศรีประจักษ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 12/2557 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้าสลากคนพิการศรีประจักษ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/437081.
View online Resources