ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806 - 824 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 851 - 869 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806 - 824 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 851 - 869 เมกะเฮิรตซ์ (MHz). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/422807.
View online Resources