ประกาศศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ (นายประสิทธิ์ ไชยะ หรือชัยยะ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญ (นายประสิทธิ์ ไชยะ หรือชัยยะ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/253286.
View online Resources