คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 209/2546 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 209/2546 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/268633.
View online Resources