ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถบด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถบด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/484116.
View online Resources