ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง ไม่อนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/ AM ที่ทำงานในย่านความถี่วิทยุ 117.975-136.000 MHz เพื่อการสำรองจำหน่าย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง ไม่อนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/ AM ที่ทำงานในย่านความถี่วิทยุ 117.975-136.000 MHz เพื่อการสำรองจำหน่าย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/88843.
View online Resources