นายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้สั่งยุบพรรคต้นตระกูลไทย เพื่อรวมพรรคต้นตระกูลไทยเข้ากับพรรคชาติไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). นายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้สั่งยุบพรรคต้นตระกูลไทย เพื่อรวมพรรคต้นตระกูลไทยเข้ากับพรรคชาติไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40401.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล