ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 46 พ.ศ. 2540 เรื่อง ให้ผู้จำหน่ายปลีกแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าควบคุม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 46 พ.ศ. 2540 เรื่อง ให้ผู้จำหน่ายปลีกแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าควบคุม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/260414.
View online Resources