ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 91 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครปฐม สายที่ 8229 วัดมะเกลือ - ปากทางสาย 4 พุทธมณฑล เป็นวัดลำพญาn - วัดมะเกลือ - ปากทางสาย 4 พุทธมณฑล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 91 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดนครปฐม สายที่ 8229 วัดมะเกลือ - ปากทางสาย 4 พุทธมณฑล เป็นวัดลำพญาn - วัดมะเกลือ - ปากทางสาย 4 พุทธมณฑล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/268614.
View online Resources