ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1106 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 84 อ้อมใหญ่-วัดแจงร้อนให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง พุทธมณฑล-คลองสาน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1106 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง สายที่ 84 อ้อมใหญ่-วัดแจงร้อนให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง พุทธมณฑล-คลองสาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/265944.
View online Resources