ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม [สมาคมส่งเสริมอาชีพชาวนาพิจิตร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม [สมาคมส่งเสริมอาชีพชาวนาพิจิตร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/239509.
View online Resources