กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 259 ร. เรื่อง ขอทราบมาตรการผ่อนคลายการห้ามใช้สนามกีฬาต่าง ๆ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 259 ร. เรื่อง ขอทราบมาตรการผ่อนคลายการห้ามใช้สนามกีฬาต่าง ๆ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) [ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/590530.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล