ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด (ชะอำ ลองบีช คอนโดมิเนียม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด (ชะอำ ลองบีช คอนโดมิเนียม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/262111.
View online Resources