บันทึกการประชุมพฤฒสภา ครั้งที่ 5/2490 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2490 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1947). บันทึกการประชุมพฤฒสภา ครั้งที่ 5/2490 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2490 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212186.
View online Resources