ประกาศ ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตัดและขยายถนนตำบลสะแกรัง อำเภอน้ำซึม จังหวัดอุทัยธานี พุทธศักราช 2479

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1936). ประกาศ ตั้งกรรมการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตัดและขยายถนนตำบลสะแกรัง อำเภอน้ำซึม จังหวัดอุทัยธานี พุทธศักราช 2479. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/203978.
View online Resources