ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/548658.
View online Resources