คณะกรรมการการบินพลเรือน สารแถลงการณ์ฉบับที่ 14 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรนอรเว ว่าด้วยบริการขนส่งทางอากาศ ลงนามกัน ณ กรุงเทพ ฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2492 ใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน2492

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1950). คณะกรรมการการบินพลเรือน สารแถลงการณ์ฉบับที่ 14 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรนอรเว ว่าด้วยบริการขนส่งทางอากาศ ลงนามกัน ณ กรุงเทพ ฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2492 ใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน2492. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226690.
View online Resources