ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐวานูอาตู [นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐวานูอาตู [นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/598596.
View online Resources