การจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 (กรณี นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). การจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 (กรณี นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/42201.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล