ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/565859.
View online Resources