ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงนูอากชอต สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย [นายอะมาดู เราะเซน บา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงนูอากชอต สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย [นายอะมาดู เราะเซน บา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/510061.
View online Resources