ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5648 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แบบกัลวาไนซ์และแบบกัลวานีล สำหรับงานรถยนต์

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5648 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แบบกัลวาไนซ์และแบบกัลวานีล สำหรับงานรถยนต์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/560134.
View online Resources