ชดเชยให้แรงงานที่ถูกปลดงานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ชดเชยให้แรงงานที่ถูกปลดงานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/19762.
View online Resources