ประกาศ ห้ามไม่ให้ใช้อวนหรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทุกชะนิดทุกขนาด กระทำการจับสัตว์น้ำ ในท้องที่อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1933). ประกาศ ห้ามไม่ให้ใช้อวนหรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทุกชะนิดทุกขนาด กระทำการจับสัตว์น้ำ ในท้องที่อำเภอกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/138187.
View online Resources