ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงบางหว้า แขวงบางด้วน แขวงบางจาก แขวงบางแวก แขวงปากคลองภาษีเจริญ แขวงคูหาสวรรค์ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงบางหว้า แขวงบางด้วน แขวงบางจาก แขวงบางแวก แขวงปากคลองภาษีเจริญ แขวงคูหาสวรรค์ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/265104.
View online Resources