สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596133.
View online Resources