ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง พื้นที่เป้าหมายในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง พื้นที่เป้าหมายในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208395.
View online Resources