เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 42 ฉบับที่ 848 (มิ.ย. 2560)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). เอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 42 ฉบับที่ 848 (มิ.ย. 2560). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/518404.
View online Resources