ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 9/2561 เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 9/2561 เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/528186.
View online Resources