ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/108377.
View online Resources