ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 20/2541 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหภาพแรงงาน "สหภาพแรงงานอลูมิเนียมและโลหะ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 20/2541 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหภาพแรงงาน "สหภาพแรงงานอลูมิเนียมและโลหะ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/269830.
View online Resources