ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 24/2542 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 24/2542 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของการไฟฟ้านครหลวง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/237556.
View online Resources