นายสรศักดิ์ วรานันตกุล กับพวก ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ศาลจังหวัดสตูลดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 162/2541 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). นายสรศักดิ์ วรานันตกุล กับพวก ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ศาลจังหวัดสตูลดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 162/2541 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/42539.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล